Årets katt 2019 i FHK

Långhår

1 Åkantens Isac även bästa katt totalt alla raser.

5 Åkantens Millifiori

6 Åkantens Love Affair

7 Boggie´s Elias

10 Åkantens Filippa

Varberg 12-13 okt 2019

Åkantens Isac

Lörd Gr int Pr, BIG, NOM, bästa kastrathane, bästa kastrat LH totalt

Sönd  NOM, bästa kastrathane, bästa kastrat LH totalt. 2:a i WCFring.

Åkantens Love Affair

Lörd NOM, bästa kastrathona

Sönd NOM, bästa kastrathona.

Boggies Elias

Lörd NOM. 3:a i WCFring.

Sönd 6:a i WCFring.

Drammen 21 - 22 sept 2019

Åkantens Isac

lördag, NOM

söndag, BIG, BIR, NOM, Bästa kastrat LH totalt

Boggie´s Elias

lördag, NOM, Bästa kastrat LH totalt

söndag, BIG

Åkantens Love Affair

lördag, BIG

söndag, Gr Int Ch

Varberg 23-24 mars 2019

Åkantens Millifiori

Lördag, NOM, Bästa vuxen, LH

Söndag, NOM

Åkantens Filippa

Söndag BIG och NOM, Bästa kastrathona LH

Boggie´s Pop Music

Lördag, BIG

Åkantens Love Affair

Lördag, blev Int PR

Årets katt i FHK 2018, LH

3  Åkantens Bonnie  äg Gunnel Walther

5  Åkantens Filippa

6  Boggie´s Pop Music

7  Boggie´s Elias

9 Åkantens Love Affair

12 Åkantens Ludwig

13  Åkantens Isac

Varberg  13-14 okt 2018

Åkantens Isac och Boggie´s  Elias blev båda Premier.

Åkantens Love Affair, "Ottilia", var NOM båda dagarna.

Drammen  8-9 sept 2018

Lördag

Boggie´s Elias  Bästa kastrat LH totalt.

Boggie´s Pop Music blev Eu Pr.

 

Söndag

Åkantens Isac, NOM och BIR.

Åkantens Ottilia, NOM.

Åkantens Ludwig, NOM (ägare Gunnel Walther)

 

Uppsala 26-27 maj 2018

Lördag

Åkantens Filippa, BIG, NOM, Bästa kastrathona samt bästa kastrat LH tot.

Boggie´s Pop Music, NOM, Bästa kastrathane.

Åkantens Millifiori blev Int Ch

Söndag

Boggie´s Pop Music, NOM.

Varberg  24-25 mars 2018

Lördag

Åkantens Moon Light BIG DB Bästa kastrathane LH (äg MariAnn Andersson)

Åkantens Bonnie DB Bästa kastrathona och Bästa kastrat tot LH (äg Gunnel Walther)

Åkantens Ludwig BIG BIR (äg Gunnel Walther)

 

Söndag

Åkantens Bonnie DB Bästa kastrathona LH

Åkantens Ludwig BIG DB

 

 SVERAKs utställning lördag

 Åkantens Zebrah NOM (äg Catharina Svensson)

 

Årets katt, 2017, i FHK. Långhår.

1  Boggie´s Pop Music  ( 3:a totalt alla raser)

4  Åkantens Bonnie     (äg Gunnel Walther)

7  Åkantens Isac

9  Boggie´s Elias

11 Åkantens Ludwig  (äg Gunnel Walther)

Varberg  21-22 okt 2017

Boggie´s Pop Music

Lördag,  Nom

Söndag, Nom, Bästa kastrat LH

Boggie´Elias

Blev Int Ch

Åkantens Isac

Blev Kitten Champion

Åkantens Ludwig (äg Gunnel Walther)

Söndag, Bästa ungdjur LH  3-10 mån

Drammen 26-27 aug 2017

Åkantens Isac

Lördag, BIG, BIR. NOM, Bästa ungdjur LH 3-6 mån.

Söndag, BIG, NOM. Bästa ungdjur LH 3-6 mån.

Boggie´s Elias

Lördag, BIV, BIG, NOM. 2-2 i panel men föll på lottning.

Nr 2 i WCF-ring för vuxna.

Söndag, BIV, NOM.

Boggie´s Pop Music

Lördag, blev Gr Int PR.

Söndag, NOM.

Chak-Mool´s Necesito

Söndag, NOM. Bästa kastrathane, LH.

Upplands Väsby  13-14 maj 2017

Boggie´s Pop Music

Söndag BIG, NOM och Bästa kastrathane LH

Nr 5 i Masterring.

Boggie´s Elias

Lördag  Ch och BIV

Söndag  BIV och BIG

Nr 3 i Masterring

Åkantens Love Affair

Lördag Gr Int Ch, BIG och NOM

Åkantens Bonnie (äg Gunnel W)

Söndag Bästa kastrat totalt LH

 

Varberg 25-26 mars 2017

Lördag

Boggie´s Pop Music, bästa kastrat LH totalt.

2:a av 14 i WCF ring för kastrater.

Boggie´s Elias, 7:a av 27 i WCF ring för vuxna.

Söndag

Boggie´s Pop Music, bästa kastrat LH totalt.

Boggie´s Elias, BIV, BIG och bästa hane LH.

Årets katt 2016 i FHK, LH

Nr 1  Boggie´s Elias, även nr 1 totalt alla hårlag.

Nr 9  Chak-Mool´s Necesito

Nr 10  Åkantens Bonnie

Nr 15  Åkantens Love Affair

Sito

Varberg 15-16 okt 2016

Boggies Elias

Lörd, Bästa ungdjur  3-10 mån, LH

Sönd, Bästa hane 6-10 mån

Chak-Mool´s Necesito

Sönd, NOM samt bästa veteranhane LH

Åkantens Zebrah, äg Catharina Svensson, Cayomo´s

Lörd, Bästa vuxen och BIR

 

Upplands Väsby 10 - 11 sept 2016

Boggie´s Elias, BIV, BIG och BIR. Bästa ungdjur totalt alla raser.

WCF ring för ungdjur,  nr 1 av 33.

BEST IN SHOW (lördag)

Söndag, bästa ungdjur totalt LH.

Åkantens Love Affair, nom. (lördag)

Chak-Mool´s Necesito, bästa kastrathane och veteran LH. (lördag och söndag)

Uppsala 22 maj 2016

Boggie´s Elias, NOM, Bästa hane 3-6 mån, Bästa ungdjur totalt 3-10 mån LH

Åkantens Love Affair, NOM

Åkantens Bonnie, NOM, Bästa kastrathona LH (äg Gunnel W)

Uppsala 21 maj 2016

Boggie´s Elias, NOM,  Bästa hane 3-6 mån LH

Åkantens Love Affair, NOM, Bästa hona LH

Boggie´s Pop Music,  Int Pr

Åkantens Bonnie, NOM, (äg Gunnel Walther)

Varberg 20 mars

Åkantens Bonnie tog BIG (äg G Walther).

Varberg 19 mars 2016

Åkantens Love Affair blev Int Ch.

Åkantens Filippa tog BIG (äg G Walther).

Åkantens Bonnie blev NOM (äg G Walther).

Boggie´s Pop Music blev 6/21 i WCF ring.

Årets katt i FHK 2015, långhår

2:a  Åkantens Bonnie (7:a totalt alla raser) ägare Gunnel Walther

6:a  Åkantens Nicki Pedersen  (15:e totalt alla raser)

7:a  Åkantens Love Affair  (16:e totalt alla raser)

Varberg 18 okt 2015

Åkantens Bonnie, bästa kastrathona LH

Äg Gunnel Walther

 

Varberg 17 okt 2015

Åkantens Love Affair, bästa hona LH

 

Drammen  13-14 juni 2015

Åkantens Love Affair

Lördag, bästa hona LH. Blev Champion.

 

Åkantens Nicki Pedersen

Lördag, bästa kastrat totalt alla raser. Vinnare av WCF-kastratring. Tog titeln Europa Premier.

Söndag, 2:a i kastratringen.

 

S*Chak-Mool´s Necesito

Lördag, BIV

Söndag, BIV, bästa kastrathane LH.

 

Åkantens Bonnie (äg Gunnel Walther)

Lördag, BIG, bästa kastrathona LH.

Söndag, BIG, bästa kastrat totalt LH.

 

Årets katt i FHK 2014

Långhår

4  NW12 Gr Pr Åkantens Nicki Perdersen

7 Åkantens Bonnie  (äg Gunnel Walther)

 

Totalt alla raser

10  NW12 Gr Pr Åkantens Nicki Perdersen

15  Åkantens Bonnie

 

 

Varberg 2015-03-22

Boggie´s Pop Music, Bästa kastrathane LH

 

Varberg 2015-03-21

Boggie´s Pop Music, Bästa kastrat totalt LH

 

Varberg 2014-10-26

NW 12 Åkantens Nicki Pedersen, Bästa kastrathane

Åkantens Love Affair, Bästa hona 6-10 mån

Åkantens Moon Light, Bästa hane 6-10 mån (äg MariAnn Andersson)

 

Varberg 2014-10-25

Åkantens Love Affair, Nom

Åkantens Filippa, Nom (äg Gunnel Walther)

Åkantens Bonnie, BIG (äg Gunnel Walther)